Statens Jordbrugstekniske Forsøg (SJF)

SjF vil gerne bruges mere af industrien (Horsens Folkeblad, 23.09.1993)

Statens Jordbrugstekniske Forsøg, SJF, i Horsens vil gerne bruges mere af industrien, og for forstander Peter Kierkegaard er det et vigtigt budskab at få ud i forbindelse med institutionens 100-års jubilæum, som fejres de kommende dage.

Læs artiklen

Søerne og smågrisene klarer sig mindst lige så godt ude som inde, viser erfaringerne fra SjF's store udendørs besætning ved "Rugballegård". Og nu kommer slagtesvinene også med i det store forsøgs-projekt. Foto: Lene Sørensen
Søerne og smågrisene klarer sig mindst lige så godt ude som inde, viser erfaringerne fra SjF’s store udendørs besætning ved “Rugballegård”. Og nu kommer slagtesvinene også med i det store forsøgs-projekt. Foto: Lene Sørensen

Udegrise slår alle rekorder. (Horsens Folkeblad, 08.10.1993)

Grisene stortrives og resultaterne er i top. Sådanser det ud i SjF’s uden-dørs svinebesætning på “Rugballegård” ved Hatting, som nu udvides til også at omfatte en afdeling for slagtesvin med 3-400 stiplader.

Læs artiklen

Plan om økologisk gård i Horsens. (Horsens Folkeblad, 29.03.1994)

Projektet med udendørs svineproduktion på Statens jordbrugstekniske Forsøg i Horsens bliver muligvis starten på Danmarsk første økologiske forsøgsgård. Forsøgsleder Bent Hindrup Andersen, SjF, er klar med en plan, hvor det nuværende projekt udvides til også at omfatte markbrug, maskiner, landskabspleje og andet.

Læs artiklen

Statens jordbrugstekniske Forsøg i Horsens buyer reelt nedlagt, siger formanden for bestyrelsen, Christian Ermose. Han beklager dybt landbrugsministeriets beslutning, der ventes offentliggjort om fa dage
Statens jordbrugstekniske Forsøg i Horsens bliver reelt nedlagt, siger formanden for bestyrelsen, Christian Ermose. Han beklager dybt landbrugsministeriets beslutning, der ventes offentliggjort om få dage

Frygter fremtiden for SjF i Horsens. (Horsens Folkeblad, 17.06.1994)

Formanden for SjF’s bestyrelse, forstander Christian Ermose, Korinth Landbrugsskole, er meget betænkelig ved de planer, landbrugsministeren har med SjF i øjeblikket. Ministeren ventes om få dage at meddele, at SjF fra 1. oktober skal underlægges Statens Husdyrbrugs-forsøg i Foulum ved Viborg. En plan, der fra ministeriets side er begrundet med, at den vil give et bedre samarbejde mellem de forskellige forsknings-grene inden for landbruget – men som møder modstand fra det rådgivende forskningsudvalg.

Læs artiklen

Modløshed på SjF. (Horsens Folkeblad, 02.07.1994)

Et halvt hundrede af de 75 medarbejdere deltog mødet, hvor der blev orienteret om Landbrugsministeriets
planer. Med virkning fra den 1. oktober lægges SjF under Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum.

Læs artiklen

Ny chef håber på godt samarbejde (Horsens Folkeblad, 02.07.1994)

Anton Hjortshøj Nielsen, direktør på Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum ved Viborg, er fra 1. oktober chef på SjF. I torsdags mødte han medarbejderne i Horsens for første gang. – Der er truffet en overordnet beslutning, og vi skal nu havde det hele til at fungere på den bedste måde, sagde Anton Hjortshøj Nielsen, der er tidligere professor i økonomi ved Landbohøjskolen.

Læs artiklen