Søstrene Svendsen

Søstrene Svendsen. B1394

Hospitalsgade 11, Horsens. Tre søstre.

Fra venstre Inga Svendsen, født 17/1-1880, død 17/3-1976, Marie Svendsen, født 27/3-1877, død 13/3-1943, Elna Svendsen, født 13/2-1885, død 18/2-1965.

Interiør af den fine stue. B1394