Søndergades Apotek

Søndergades Apotek, Søndergade 12. Billede fra 2009.

Horsens første apotek:

Horsens første apotek var upriviligeret og blev oprettet i 1663 af Christopher Cornerus, der overtog en gård i Søndergade, hvor Søndergades Apotek ligger i dag. Efter tre år døde Cornerus, og hans enke solgte apoteket til Jørgen Henning Beyer, som fik en kongelig bevilling, der dog senere blev forkastet. Cornerus enke giftede sig i 1671 med Ernst Stamer, som herefter overtog driften.

D. 11. december 1688 fik apoteket kongelig bevilling, og navnet var de kommende år Horsens Apotek, indtil byen fik endnu et apotek Svane Apoteket i 1870. Herefter blev det officielle navn Horsens Søndergades Apotek, omend familien Helms gav det “kælenavnet” Helms Apotek.

Familien Helms kommer til Horsens:

Familien Helms kom til Horsens gennem Anna Margrethe Helms, som var apotekerdatter fra Haderslev. Hun blev gift med Jacob Schmidt, som købte apoteket på Søndergade i 1707. Han havde dog ikke købt bygningen, så salget foregik fra en gård på Torvet. Udover apoteksvirksomhed drev Schmidt også et gæstgiveri for “herskaber”.

I 1729 købte Schmidt grunden, hvor Horsens ældste apoteksejendom var beliggende, og i 1736 nedrev han bygningen og opførte i stedet en ny ejendom, hvortil han flyttede sit apotek.

Bevillingshavere af Horsens Søndergades Apotek:

Efter Jacob Schmidts død drev hans enke i en årerække apoteket med sønnen Gottfried Schmidt som bestyrer. Og herefter kommer navnet Helms til.

1666 – 1671: Jørn Henning Beyer

1671 – Ernst Stamer

1707 – Jacob Scmidt

Gottfried Schmidt

1779 – 1816: Jacob Helms

1817 – 1852: Adam Helms

1852 – 1856: Else Cathrine Helms (enke, med bestyrer)

1856 – 1886: Jacob Helms

1886 – 1932: Adam Helms

1932 – 1949: Jacob Helms

1949 – 1951: Boet efter Jacob Helms

1952 – 1997: Adam Helms

1997 – Bente Wittrup Præstbrogaard

Læs mere:

Horsens Søndergades Apoteks hjemmeside

61.555 Noget om gamle apoteker / skrevet af: Hans-Otto Loldrup ; illustreret af: Mads Stage. – Søborg : Ferrosan, 1984. – 59 sider : ill. ; 28 cm

61.555 Hansen, Arnold: Helms’ Apotek Horsens gennem 250 Aar : 1688 – 11. december – 1938. – Dansk Farmacevtforening, 1938. – 210 sider : ill.