Søndergade omkring 1920. Historisk Kalender september 1993

Horsens fire oplandsbaner blev anlagt omkring århundredeskiftet og fik stor betydning for området nær banerne. Det øvrige opland måtte klare sig på anden måde til 1920`erne, da rutebilerne opstod som supplement til banerne.

Til Klakring kunne man komme med toget, men det meste opland ved den direkte vej fra Horsens til Klakring var uden banebetjening. Beboerne i Bjerre havde kun rutebilen, når de skulle til Horsens.

Klakring – rutebilen er en Ford TT fra første i 1920´erne, her fotograferet på Søndergade ud for manufakturforretningen Andersen og Hetebrúgge, hvis reklame ses på bilens tagkant.Bag rutebilen ses Søndergade 9, 11, 13 og 15. I nr. 13 hvis tag lige skimtes bag bilen, fik Horsens fra 1929 sin første samlede rutebilstation i den nyopførte Shell – gård.

Rutebilen til Klakring kunne medtage rejsegods på taget, som man kom op på via en stige ved fordøren. De ti passagerer sad på to langsgående bænke og blev befordret med højst 25 km i timen.

Vognen repræsenterede et smukt dansk stykke karatmagerarbejde, udført i asketræ og nederst beklædt med plader. Som dekoration bemærker man små kvaster opsat i vinduernes overkanter, et produkt fra et fag, der ikke længere eksisterer, possementmageren. Om sommeren kunne man få frisk luft ved oplukkelige vinduer, men om vinteren har turen været barsk uden nogen form for opvarmning.

23. september 1893:

Brand i Crome og Goldschmidts fabrikker. Byens største industrielle virksomhed er i høj grad ramt af ildebrande. For nogle år siden brændte en del af fabrikken, sidste år en anden del, og i går brændte bomuldsvæveriet ved Houmannsgade. Et stort held, at ilden blev standset i tide, ellers ville en stor mængde mennesker være blevet arbejdsløse.

09. september 1913:

Hvor skal museet ligge ? spørger folk og undres over den langsommelige behandling af sagen. Der er uenighed om det fremtidige museums placering. Skal det være i Carolinelund eller mere centralt i byen ved banegård og havn, f. eks i stedet for det grimme Vandborg ved Rådhusgade. En placering her ved byens nye brede gade vil være en god idé.

28. september 1933:

En smuk og festlig kongemodtagelse i morges ved Horsens havn, hvor Dannebrog blev modtaget ved Toldboden af tusinder af horsensianere.

11. september 1953:

Horsens Sømandshjem fylder 50 år. Man startede i 1903 som en læsestue, og i 1912 købte man den ejendom ved havnen, hvor Sømandshjemmet stadig befinder sig.