Søndergade 47 omkring 1910. Historisk kalender, juni 1993

Det store billede viser Horsens Folkeblads tidligere bygning på Søndergade 47. Dette hus blev nedrevet, og det nuværende bladhus bygget i 1936 efter tegning af Vitus Borning.

Det gamle hus rummede megen historie bl.a. nogle gamle 1100 – 1200 tals hvælvinger i kælderen, som blev bortsprængt i forbindelse med nybyggeriet.

Horsens Folkeblad købte ejendommen i 1911, der foruden avisen også rummede en række forretninger og boliger, som det ses af billedet. I 1872 oprettes et katolsk sogn i Horsens, som lejede sig ind i Søndergade 47. En stue blev brugt til kapel, en anden til skolestue og også præsten boede her. Efter 2 års forløb flyttede man dog til Nørregade, men nogle år efter startede den nystiftede metodistmenighed også sit virke på denne adresse. Horsens Folkeblad havde i mange år været lejer i huset, inden man købte det i 1911.

En venstreavis blev forsøgt startet 1859, men først fra 1876 kom man for alvor igang under redaktør Emil Bojsens ledelse. Under Bojsen deltog avisen ivrigt i lokale anliggender, som oprettelsen af andelsvirksomheder, arbejderboliger og haveforeninger og lagde stor vægt på sociale reformspørgsmål.

Horsens Folkeblad var en stor modstander af provisorietiden ca. 1875 – 90, hvor partiet Højre omgik demokratiet ved hjælp af en række provisoriske love, og avisen hørte omkring 1900 til blandt en af provisens økonomiske bedste med en stor læserskære på landet, men ikke i selve Horsens.

Først fra 1930`erne under redaktør N. Chr. Christensen fik Horsens Folkeblad byfolk til at læse venstreavisen, og i løbet af perioden 1952 – 71 forsvandt de øvrige konkurrenter i Horsens, som Horsens Venstreblad, Horsens Avis og Horsens Social – Demokrat.

 

06. juni 1893:

En sund og flink amme fra landet kan få plads først i august. Anvises af M. Ellery, Kildegade 3.

21. juni 1913:

Automattyvene, der adskillige gange har stjålet slikkerier ved med hånden at slå på automaterne, er i dag dømt hver 12 dages fængsel på sædvanlig fangekost.

16. juni 1933:

Stentrykker Aug. Laursen har købt 3 bygninger af det store Crome og Goldschmidt kompleks. Købet omfatter bl.a. en del af den tidligere administrationsbygning på Fabrikvej. Gennem det sidste år er de fleste af Crome og Goldschmidts bygninger blevet overtaget af andre virksomheder.

06. juni 1953:

Det social – filantropiske boligselskab holdt i går rejsegilde på to boligblokke ved Fabrikvej og Vestergade.

07. juni 1973:

Danskerne glemmer ikke Prag foreløbig. Det danske fodboldhold blev nedsablet med 6 – 0 ved en VM – forberedelseskamp. Bedste danske spiller var Per Røntved.