Smedegade 93 omkring 1905. Historisk Kalender, januar 1991

På billedet fra Smedegade ses en af de typiske virksomheder i gaden, nemlig en restauration. Smedegade, der gennem mange år var byens indfaldsvej fra nord, var præget af mange hoteller, gæstgiverier og restaurationer. Faktisk var Smedegade den vej i byen, der havde flest beværtninger og en af dem var C. Christensens Restauration, også kaldet Voer og Nim Herreders Gæstgiveri. C. Christensen drev gæstgiveriet fra ca. 1893 til 1911.

Bygningerne rummede også andre virksomheder, som et meludsalg, drevet af J. Chr. Møllgård, der omkring 1905 overtog forretningen efter enkefru Andersen, der selv havde drevet meludsalget i nogle år med Møllgård som arbejdskarl.

I bygningen fandtes også, ifølge Horsens Vejviser fra 1905, Søren Christensens Kolonialforretning samt C. Thomsens lingeriforretning. Ved indgangsdøren til restaurationen ses to skilte, der oplyser, at her findes telefon “boks”, og det andet skilt reklamerer for vognmandsfirmaet Adam. På skiltet står “Adam besørger Alt. Her modtages Ordre Adams Kontor”. Kontoret fandtes ifølge vejviseren på Stationspladsen.

Bygningen på billedet er nu forsvundet og blev formodentligt omkring 1930 erstattet af det nuværende hus.

27. januar 1881:

Ved en generalforsamling vedtages det at lade Horsens Bank overgå til Handelsbanken. Der var 233 stemmer for 8 imod.

05. januar 1921:

I den forløbne uge har der været en mindre nedgang i mund – og klovsygen nemlig 458 tilfælde mod 510 tilfældige i forrige uge. Vejle amt har haft 10, Aarhus amt 35 tilfælde. Ialt er der nu 5949 tilfælde.

23. januar 1941:

Musikdirektør Marquardt modtog en enestående hyldest på æresaftnen i anledningen af hans 70 – årsdag.

27. januar 1941:

Laveste temperatur siden 1893, minus 23 måltes i nat flere steder på Horsensegnen.