Slesvigske Kyrassérregiment

Det Slesviske Kyrassérregiment gjorde sammen med andre rytterregimenter Horsens til en regimentsby mellem 1724 og 1842. Disse regimenter benyttede forskellige steder på byens mark til eksercerplads, men i 1800-tallets begyndelse holdt de til på den eksercerplads, der strakte sig på begge sider af nuværende Vestergade, bl.a. i det område, hvor Kyradservej i dag ligger.

Læs mere i artiklen Det Slesvigske Kyrasserregiment