Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn

Da selskabet De danske Våbenbrødre for Horsens og Omegn ikke ønskede at optage andre medlemmer end veteraner fra krigene 1848-1850 og 1864, startedes 14. november 1875 en forening under navnet Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Formålet var at styrke fædrelandskærligheden, så enhver dansk mand ville se det som sin ære at forsvare landet. Alle, der havde gjort tjeneste i hæren eller flåden, kunne blive medlem. Foreningen oprettede en syge- og begravelseshjælpekasse til gamle, trængende forsvarsbrødre eller deres efterladte og ydede rentefrie lån til medlemmer.

I 1883 opstod der splittelse i foreningen angående bestyrelsens behandling af foreningssager. Hovedkritikeren, redaktør Emil Bojsen af Horsens Folkeblad endte med at blive smidt ud af foreningen og gruppen omkring ham stiftede 14. juni 1885 Den nye Forsvarsbroderforening for Horsens og Omegn, senere kaldet Forsvarsbroderforeningen af 1885 for Horsens og Omegn.

I starten var forholdet mellem de to foreninger ikke godt, men under 2. Verdenskrig fik de et godt samarbejde og blev forenet i 1969. Derved blev foreningen landets største med et medlemstal på 1030. Foreningen eksisterer endnu.

Orginal artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-094, 1985-112, arkivfond A-437

05.16 Horsens Folkeblad 1883 og 1885