Schur. Historisk Kalender, januar 2002

Firmaet Schur blev grundlagt i maj 1846, da litograf og stentrykker Johan W. Schur  forlod fødebyen Flensborg og nedsætte sig i Horsens som stentrykker. Trykkeriet havde sine lokaler i gården Gavlgade 432 (nu Torvet 22).

J.W. Schur kom godt i gang og flyttede stentrykkeriet til nuværende Kippervig 1.

I forhold til vore dage dages trykkerimaskiner var håndpressen og hurtigpressen primitive, men til trods herfor blev udført mange smukke, farverige litografiske arbejder. Også i udlandet satte man pris på firmaets produkter, og der blev blandt andet produceret ikoner og små helgenbilleder til Rusland.

Ved årsskiftet 1882 overdrog J.W. Schur sin virksomhed til sin 32-årige søn Frits Schur, som ved både faglig dygtighed og dristighed bragte firmaet frem til at blive et af landets største af sin art.

Firmaet, der i generationer er overgået fra far til søn, blev i 1937 omdannet til et aktieselskab, men dette har ikke ændret traditionen. Firmaet Schur arbejder i dag med systemplanlægning indenfor forædlede emballager i karton og plast. På dette område adskiller Schur sig fra de fleste andre, idet produktionen ikke blot omfatter design, udvikling og produktion af de enkelte emballager, men også den maskinteknologi, der fuldender emballeringsprocessen. Schur tæller i dag 15 virksomheder over hele verden.

I maj 1965 indviedes de nye bygninger på J.W. Schurs Vej i Horsens. det store billede viser administrationensbygningen og det lille billede et udsnit af produktionshallen med pakkesystemet.

03. januar 1902:

Danmarks Læreforeningen 74. kreds A holdt i Gaar Møde. Først paa Dagsordenen stod Lærernes Embedsed. Der var Enstemmighed om at ønske Eden afløst med et løfte. Dernæst forhandledes om betimeligheden af at faa Undervisning i fremmede Sprog Indført paa Seminarierne. Ogsaa her var der Enstemmighed; man ønskede ikke Undervisning i fremmede Sprog indført.

24. januar 1922:

Den gamle Politiker Fr. Bajer er i Søndags afgaaet ved Døden, 85 Aar gammel. Hans Rigsdagsvirksomhed faldt i Horsens-Kredsens, som han repræsenterede fra 1872 til 1895. I den Aarække, han sad som Medlem af Rigsdagen, kom han ikke til at spille nogen nævneværdige Rolle. Fr. Bajer tog ikke megen Del i det ordinære Rigsdagsarbejde, men samlede sin Interesse om enkelte Sager. Saaledes var han en af Kvindesagens varmeste Talsmænd.

09. januar 1942:

Fra Horsens Borgmesterkontor: Det bekendtgøres herved, at den nuværende “Jessens plads” i henhold  til Vedtagelsen i Byraadets Møde den 19. December 1941 fra den 1. januar 1942 at regne navngives “Vitus Berings Plads”.

02. januar 1962:

I statsradiofoniens direkte udsendelse i program 1 nytårsaften kl. 19 ” Landet rundt” tog reporter Poul Ifversen, lytterne med sig på besøg på Horsens Avis. Horsens Avis udsendte sit sidste nummer lørdag, og Poul Ifversen aflagde bladet et besøg, mens de sidste sider sendtes i trykken. Horsens Avis havde bestået i 133 år.

12. januar 1982:

Medmindre kraftig blæst i den kommende tid fejer ismasserne ad Sverige til, bliver der ikke foreløbig skibsforbindelse mellem Endelave og fastlandet. Det konstateredes, da Horsens Horsens havs “Vitus” med havnemester Jørgen M. Olsen i går pløjede sig frem igennem isen.