Sankt Helenevej

Om Sankt Helenevej skriver Aage Simonsen i ”Gamle gader i Horsens”:

I “Flasken”, omtrent hvor Koopmanns Svineslagteri ligger, opstod i forrige Aarhundrede en ganske lille græsbevoxet Ø, som Folk døbte “St. Helene”. Første gang, man officielt hører den omtale, er i 1877, da Byraadet udlejer den for en aarlig Leje af 20 Kr. De efterfølgende Aar blev Afgiften dog kun 12 Kr.

Øens sidste Lejer var Frugt- og Kalkhandler P. Hansen paa Sønderbro. Gamle Kalkmand, som han populært kaldtes, var den yngste Ungdoms bedste Ven. Naar han saaledes skulde ud at hente Græs paa Øen, havde han altid Vognen fyldt med Kvarterets glade Børn, som syntes, at det var festligt at faa en kørende “Sejltur” til den isolerede Græsmark.

Ved Opfyldning af den Del af “Flasken” i 90’erne forsvandt Øen; men navnet blev bevaret i den Vej, som fra Sønderbro havde ført ud i dens Nærhed.

Læs mere

46.4 Horsens Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade