Sangen for Horsens

Sangen for Horsens er skrevet af C.H. ? Tid og anledning for sangen ukendt, sandsynligvis skrevet før 1950.

Melodi: Jylland mellem tvende have

Sangen for Horsens

HORSENS, skønne By ved Fjorden,

mellem Bakkers lune Gem.

Herlig er den Plet paa Jorden,

som vi kalder for vort Hjem.

Stolt du staar, paa Minder rig

fra en herlig, svunden –

herlig, svunden Tid.

Ud paa Fjorden hist man skuer

Alrø, Hjarnø og Snaptun.

Skøn i Aftensolens Luer

Sondrup Bakker ligger lun.

Boller Skov og Elbæk Strand

skues over Fjordens

over Fjordens Vand.

Herligt skøn ved Aftenstide,

Dis staar over Nørrestrand.

Maanen over Bjergelide

spejler sig i Fjordens Vand;

mens i Lundens stille Bo

hver en Sangfugl gaar til –

Sangfugl gaar til Ro.

I de skønne lyse Nætter

smukt fremtoner Bygholm Slot;

Parkens gamle Træer sig retter,

drømme Aar tilbage blot,

Sang og Bægerklang dem naar

da fra Erik Menveds,

Erik Menveds Gaard.

HORSENS, skønne By ved Fjorden,

vi vor Hilsen til dig bær’,

hvor vi færdes end paa Jorden,

er du Hjemmet, vi har kær.

Vi vil hævde højt dit Ry;

Hil dig Vitus Berings,

Vitus Berings By.