Renæssanceåret 2006. Historisk Kalender, januar 2006

I 2003 besluttede en større gruppebestående af hovedsaglig museumsfolk at udpege 2006 til Renæssanceår. Vi har valgt med dette års Historiske Kalender at tage tråden op og berette om sporene af renæssancen i Horsens. Og nærmeste omegn.

Renæssance (= genfødsel) er en kunsthistorisk betegnelse for tiden efter middelalderens gotiske periode. Stilen opstod i 13 -1400 – tallet i Norditalien som et ønske om at genoptage dele af de klassiske romerske stil-idealer.Til Danmark kom renæssancen først for alvor efter reformationen (1536) og afløstes siden af barokken i midten af 1600-tallet. De personligheder, der kom til at præge renæssancen i Danmark, var sådanne som Chr. IV, der sætte sit personlige præg på byggestilen i form af store renæssancebyggerier og naturvidenskabsmanden Tycho Brahe. Det var en tid, hvor arkitektur og malerkunst blomstrede, men samtidig var det en tid , hvor heksebålende flammede over landet, fordi overtroen stadig havde tag i befolkningen.

Renæssancen er ikke en periode, der gør sig stærk gældende i vore dages Horsens, hvor bymidten præges af de ældre middelalderlige kirker og de yngre 1700-tals forhuse på hovedstrøgene. Det fremgår dog af opslagene i denne kalender, at der er ikke så få renæssance – elementer, når blot man kikker ordentligt efter. Et typisk eksempel på dette er ejendommen Søndergade 31, som ses på denne måneds billede.

 

 

soendergade-31