Rasmus Andersen, Guldsmed i Horsens 1682-1693

Indgraveret dåse af Rasmus Andersen

Barndom og ungdom

Rasmus Andersen blev født i København, det vides dog ikke hvornår og hvem forældrene var. Ej heller ved man hos hvem, han blev udlært.

Ægteskab og børn

Han fik borgerskab i Horsens som guldsmed d. 7. november 1682. På det tidspunkt boede han til leje hos sin svoger købmand Jens Jacobsen Tonboe, og var gift med Margrethe Jacobsdatter.

Deres første barn, Kiersten, blev døbt d. 15. november 1682, og blandt fadderne sås bl.a. borgmester Jørgen Hansen. I alt fik de syv børn, udover Kiersten var det Jakob (f. 1684), Anders (f. 1685), Margrethe (f. 1686), Johanne (f. 1687), Anne (f. 1689, dør samme år) og Peder (f. 1690)

En gård i Søndergade

I 1684 købte Rasmus Andersen en gård i Søndergade for 274 slettedaler og 1 mark, som de indrettede med hjem, værksted og stald. Året efter måtte han dog lyse gældsbrev med 1. pant i ejendommen til sognepræst Rasmus Pedersen Tøxen i Løsning på 100 Rigsdaler. De bliver dog boende i gården til flere år efter Rasmus Andersens død.

Guldsmeden for retten

I 1692 bliver Rasmus Andersen indklaget for retten af borgmester Jørgen Hansen Blimester for sin opførsel i borgmesterens hus d. 14. april. Her skulle Rasmus Andersen have besværet sig over en indkvarteret dragon og i vrede brugt ukvemsord. Guldsmeden erkendte sin opførsel, og sagen endte med en skriftlig undskyldning og tilbagekaldelse af ordene sagt i vrede, hvorefter borgmesteren ophævede sagen.

Rasmus Andersen døde i foråret 1693 i Horsens. Hans enke, Margrethe, blev boende i ejendommen på Søndergade, indtil hun d. 19. februar 1696 giftede sig med guldsmed Berent Christoffer der Weide. Hun døde i 1715.

Indgraveret dåse

Dåsen som er afbilledet øverst i artiklen er en gave fra Peder Jensen Munck, kapellan i Horsens, til hans anden hustru Karen Ovesdatter Pilgaard, som han giftede sig med d. 2/8 1682.

Indskriften er bogstaveret efter biblen:

Er dit hierte ræt.

Sindigt som mit hier.

Te med dit hierte.

Det er oc det erend

Faa mig din haand.

REG.x

Læs mere

99.4 Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens 1682-1693 / af S. Fritz. – S. L. : S. n., 197?. – side 65-85 : ill.