R. W. C. Jork

Borgmester i Horsens fra 1900 til 1908

Med virkning fra 1. maj 1900 blev Richard William Claudius Jork borgmester i Horsens. Han var på dette tidspunkt byfoged, byskriver og borgmester i Viborg, men vendte hjem til Horsens, hvor han tidligere havde arbejdet i 20 år under kammerherre Christian von Jessen.

Jork var gift med Ulrikka Stallknecht, datter af fabriksejer Jørgen Cajus Stallknecht og Sophie Elisabeth Stallknecht (født Monberg).

I Jorks embedsperiode fuldførtes mange projekter. I 1903 blev der opført en renholdningsanstalt hvor både dag- og natrenovation blev behandlet; i 1904 fik Horsens sin fjerde privatbane da Horsens-Odder Jernbane åbnede d. 14. maj; Horsens Kommunale Elektricitetsværk blev indviet i 1906 og Horsens nye Kommunehospital ved Sundvej blev opført i 1908. Kommunehospitalet skulle afløse sygehuset i Kildegade, som i 1858 var blevet opført som erstatning for byens første sygehus, der var placeret i Klosterkirkegårdens nordøstlige hjørne.

D. 15. juni 1908 tog Jork afsked med byrådet, da han var blevet udnævnt til birkedommer i Kronborg østre birk fra d. 16. maj. I sin afskedstale kom han bl.a. ind på, hvordan han ofte var blevet anset for lidt for forsigtig med økonomien: “Der er bleven sagt om mig, og måske med nogen føje, at jeg har holdt igen, og det er tildels også rigtigt. men man må huske på, at vor by, i den tid jeg har virket her som borgmester, har været spændt hårdt for; i den tid har vi måttet låne 2 millioner, og står nu og skal låne over en million til. Derfor har økonomi været nødvendig”.

Jork var birkedommer i Fredensborg indtil han i 1919 blev afskediget på grund af alder “i nåde og med pension”.

Richard William Claudius Jork døde d. 26. maj 1937 i København kort før sin 87 års fødselsdag.

Læs mere:

46.4 Horsens Hundrede Horsens-år 1870-1970 : tiden mellem fortid og fremtid / af Carl Th. Jørgensen. – Horsens : Horsens Byråd, 1977. – 250 sider : ill.