Poul Wendelbo Løvenørn

Poul Wendelbo Løvenørn

Poul Wendelbo Løvenørn blev født 1686 i Horsens, og voksede op i et jævnt velstillet købmandshjem. Han gik i byens latinskole, og blev optaget på universitetet i 1705.

I 1707 lod han sig hverve som soldat i et russisk regiment, hvor han hurtigt steg i graderne, og deltog i adskillige træfninger.

I 1712 vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev officer ved hestegarden, men hvor han hurtigt fik en rolle som diplomat, med stærk tilknytning til kongen, Frederik IV.

I 1727 blev han stiftsamtsmand over århus amt.

I 1730 blev han af Christian VI udnævnt til overkrigssekretær.

Han døde i 1740.

Læs mere:

99.4 Tuxen, August: Poul Vendelbo Løvenørn, 1924]

99.1 Sieverts, William: Horsens navnkundige sønner, 1945

46.4 Bay, Sv. Aa.: Horsens gennem tiderne, 1953