Poul Geleff

Poul Geleff, Socialistfører (f.1842 – d. 1928 på Capri)

Henry Bruun: “Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900” 1. (1938)

Pag.305. 10.November (1871) talte han (Geleff) i Horsens (Horsens Folkeblad 13.11 og 15.11.1871), hvor stemningen som helhed var ham gunstig. 11. november i Vejle, hvor han fandt en besværlig modstander i Højskoleforstander Rosendal fra Vinding (Vejle Amts Folkeblad 14.11.1871). 12. nov. i Skanderborg. 15. nov. konstitueredes Horsenssektionen (af “Internationalen”). Ved det pågældende møde (Vejle Amts Folkeblad og Horsens Folkeblad 17.11.1871) ventede man forgæves på Geleff, han var igen rejst nordpå for at medvirke ved den endelig organisation af afdelingerne i Alborg og Århus. Da det var gjort, forlagde han sin virksomhed til Fyn.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Læs mere om Geleff på Wikipedia