Peter Bolding Geiler

Peter Bolding Geiler (f. 1888 – d. 1960)

Geiler formentlig ansat 1941 (efter Albrechtsens afsked)

26.04.1916: Bogholder Geilers løn forhøjet til 1800 kr.

01.08.1921: Eventuel opsigelse af Geiler

10.10.1922: Geilers løn nedsat fra 7.200 til 6.000 kr.

12.10.1922: Bibeholder 7.200 kr. i gage

25.02.1925: Garanteret gage 7.8000 kr.

05.12.1935: Bogholderens andel i årligt overskud 4 pct.

H.Press: Geiler kørt ned i dobbeltforstand 31.12.1959 – død på sin fødselsdag

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek