Peter Winde f. 18. januar 1848 – d. 20. oktober 1923

af Lars Bo Larsen

Læge Peter Winde kom til Horsens i sommeren 1880. Fra 1885 blev han fængselslæge ved Horsens Straffeanstalt, efter at have vikarieret for etatsråd Haurowitz siden 1883, og dette emdede varetog han indtil 1. oktober 1923, da han tog sin afsked.

Men ved siden heraf havde han en betydelig privat praksis, og han var allevegne afholdt af sine patienter. Han var en af de gammeldags familielæger, som bliver sjældnere i vor tid.

Peter Winde var Dannebrogsmand og Ridder af Dannebrog.

Begravelsen foregik i København; men forinden fandt der en sørgehøjtidelighed sted i Den Katolske Kirke (Sct. Josefs Kirke) i Horsens.

Byarkivet, B5363. Læge Peter Winde, før 1923.

Kilder:

  • Horsens Folkeblad den 22. oktober 1923
  • Carl Th. Jørgensens udklipssamling