Per Barfoed

Per Barfoed

Journalist og digter (1890 – 1939) Per (oprindelig Peter) Barfoed var præstesøn og født i Blåhøj ved Sdr. Omme. Ligesom sin bror Viggo Barfoed (Ærbødigst) blev han uddannet som journalist. Per Barfoed var journalist ved flere jyske aviser heriblandt Horsens Avis, hvor han arbejdede fra 1908-1911, inden han kom til Berlingske Tidende i 1921. Ved siden af journalistikken skrev han humoristiske digte. Under mærket Bror Mika skrev han digte som aktuelle kommentarer i bl.a. B.T.

Per Barfoed mest kendte digte blev dog skrevet under pseudonymet P. Sørensen-Fugholm. Der blev i perioden 1923-39 udgivet 9 samlinger med digte af P. Sørensen-Fugholm. I forordet til “Samlede digte” (1939) beskrives hans humoristiske digte som overraskende sproglige nydannelser, med naive syntaktiske behjælpsomheder og håbløst chokerende ordstillinger og sprælske rim. P. Sørensen-Fugholm’s digte var meget populære og blev ofte brugt til oplæsning ved selskabelige ammenkomster. Digtsamlingerne blev genoptrykt flere gange.

Den fiktive person P. Sørensen-Fugholm tilbragte ligesom Per Barfoed selv nogle af sine ungdomsår i Horsens. I digtet “Horsens, min ungdoms grønne by” beretter han om hvordan han fik sit navn: I Horsens fik jeg mig et bedre Navn, der saa jeg “Fugholm”, som der var en Gade. Saa var mit Horsens-ophold dog til Gavn; med “Sørensen” alene rundt og vade, det havde aldrig brungen mig Suchxes! Nej, mine Horsensaar er ikke spildte.

Læs mere om Per Barfoed/P. Sørensen-Fugholm:

Andersen, Bent: P. Sørensen-Fugholm. Heri: Digte 10. og allersidste samling. 1985.

Barfoed, Niels Aage: To Humorister : brødrene Per Barfoed og Viggo Barfoed : P. Sørensen-Fugholm : Ærbødigst. 1970.

Digte af P. Sørensen-Fugholm

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling:Per Barfoed.