Peer Jensen: En udvandrerhistorie

Nr. 38 – Persillekræmmeren – 2006

Besøg fra USA

Peer Jensen 1986 President for Harris Seed company USA.jpg
Peer Jensen, 1986, President for Harris Seed Company, USA

Stensballe Lokalhistoriske Arkiv har haft besøg af vort medlem i USA, ægteparret Karen og Peer Jensen. Karen, født 1930, er fra Roslev ved Skive; hun arbejdede i 1 år som ekspeditrice i Horsens, før hun i 1954 blev gift med Peer i Vær kirke. Peer, født i 1929, havde skolegang i Stensballe og Haldrup, blev konfirmeret i Vær kirke, og arbejdede i ca. 10 år hos Østergaards Frøavl, Stensballe. De udvandrede begge i 1957 til Nordamerika. Først Peer, 28 år, 3 måneder senere fulgte Karen, 27 år med datteren Kirsten, 3 år.

Ved besøget i Arkivet blev der talt om det gl. Stensballe 1929-1957, og om den amerikanske drøm, der lykkedes. En spændende historie blev oprullet. En historie, der også er af lokalhistorisk interesse, og som bringes i denne artikel.

Østergaards Frøavl

Østergaards Frøavl ca 1957.jpg

I 1950’erne var Østergaards Frøavl i Stensballe et førende og velrenommeret frøfirma med over 100 medarbejdere. Det var grundlagt i 1884 af Rasmus Østergaard. Efter en brand i 1952 fremstod firmaet dengang i moderne bygninger. I dag står bygningerne foran nedrivning og ændring til et nyt boligkvarter. Mere om Østergaards Frøavl kan læses i Persillekræmmeren nr. 12, 16 og 19.

Fra 1940 var ugifte Sine Østergaard (1899-1957) adm. direktør for Østergaards Frøavl. Hun var datter af Rasmus Østergaard og videreførte firmaet efter faderens principper, boede i forældrenes store villa på hjørnet af Fortevej og Bygaden, spiste hver dag middag med ca. 20 af firmaets ugifte medarbejdere, hvor der udveksledes nyheder og ideer, så Sine Østergaard var altid opdateret.

Sine Østergaard var fra barnsben opvokset med frøavl, havde lært om planter ved arbejde og samtale med faderen, derudover havde hun en kontoruddannelse og en højere handelseksamen. Dagligt sås hun med sin notesbog på lageret, i væksthusene og på forsøgsmarkerne. En driftig og vidende dame.

Peer Jensen ved maleriet af sin gamle chef Sine Østergaard.jpg

Peer Jensen var først ansat som medhjælper i gartneriet, senere i afdelingen for havefrø og assisterede her ved salgsopgaver og udstillinger, hvilket havde hans store interesse. Forholdet til Sine Østergaard var godt, og Peer Jensen følte, at hun udviste interesse for hans arbejde (mentor), og at der lå en fremtid for ham i firmaet. I 1954 blev Peer Jensen gift med Karen. De fik bolig på 1. sal i én af firmaets tjenesteboliger. Denne lå på Husoddevej 12 og bar navneskiltet ”Acacia”. I dag står huset i næsten uændret stand, men uden navneskilt.

I 1957 døde Sine Østergaard. Ny administrerende direktør blev Rasmus Bjerregaard Rasmussen (1895-1977), der var gift Rasmus Østergaards datter Hanne. Han havde hidtil været leder af firmaets afdeling for landbrugsfrø. Det nye chefskifte betød naturligvis ændringer i firmaet. Peer Jensen fandt tiden inde til at drøfte fremtidsmulighederne med Rasmus Bjerregaard Rasmussen. Resultatet heraf blev: ”Der kunne regnes med fast arbejde fremover, ubetinget – men forfremmelse til salgsarbejde, – det lå det straks lidt vanskeligere med. Man måtte først og fremmest tage hensyn til familien, der ejede firmaet. Personligt havde han tre sønner, der alle satsede på en fremtid i firmaet. Derudover var der flere andre medlemmer i familien, der også havde interesser i firmaet. Dertil kom, at et avlslederjob i fremtiden nok krævede en videregående uddannelse”.

Konklusionen var klar – Peer Jensen måtte skifte til andet arbejde, hvis det skulle være indenfor salg. I den forbindelse var det et savn, at han ikke havde eksamenspapirer, der kunne dokumentere teoretisk viden om salgsarbejde. Interessen vendte sig derfor mod udlandet.

I 1957 forlod Peer og Karen Jensen med datteren Kirsten Danmark for at søge fremtiden i det fjerne.

Canada

Familien slog sig ned i Toronto. Peer Jensen fik arbejde som lagerarbejder i frøfirmaet Keith Seed, og så måtte man i gang med at lære engelsk og fransk, de to sprog, der benyttes på officielle skrivelser i Canada. Familien blev udvidet med sønnerne Allan og John. Peer Jensen skiftede senere job til salg af frø. Familien havde fundet fodfæste.

I 1963 etablerede Peer Jensen eget frøfirma, Danish Seed. Det byggede bl.a. på import af frø fra Danmark. Firmaet var ikke stort, men det gik godt. Erfaringerne fra Østergaards Frø viste sig nyttige i det fremmede.

USA

I 1966 kom der et tilbud om at være filialbestyrer i et firma i New York, der solgte urtefrø i USA og Canada. Familien flyttede til Goshen, der ligger 100 km fra New York City. Jobbet varede i 3 år.

Et tilbud som salgsmand i frø fra det mellemstore familiefirma, Joseph Harris Compagny, blev accepteret. Firmaet var grundlagt i 1879. Her avancerede Peer Jensen i årenes løb fra Salesman til Vicepræsident og videre til Præsident og bestyrelsesmedlem, men vigtigst af alt, Peer Jensen fik aktier i firmaet, og dermed indflydelse på udviklingen.

I 1978 blev firmaet, nu under navnet Harris Moran Seed Compagny, opkøbt af investeringsselskabet CELENESE. Firmaet havde virksomheder på adresserne Salinas, Californien, – San Juan Bautista, Californien – Davis, Californien – Rochester, New York – Sun City, Florida. Hovedkontoret forblev i New York.

I 1985 flyttede hovedkvarteret for Harris Moran Seed til Salinas i Californien. Familien fulgte med og byggede villa i Carmel, ca. 25 km fra Salinas. Senere blev firmaet opkøbt af det franske investeringsselskab LAFARGE COPPEE. I 1986 gik Peer Jensen på pension (god kontrakt), dog et par år før planlagt. Han var uenig med investorerne i koncernens fremtidige udvikling.

Peer og Karen Jensen er stadig danske statsborgere og blev boende i Carmel Vally.

Redaktion: FGS, KSO