Ove Høgh-Guldberg

Ove Høegh-GuldbergOve Høgh-Guldberg blev født i Horsens den 1. september 1731 i et fattigt hjem. Hans far var kræmmer, senere blev han bedemand, men med penge var det småt. Ved familiens hjælp kom han i skole, og blev i 1749 student, og tog så til København.

Han vendte tilbage til Horsens som huslærer, men gennemførte et studie i historie, og blev professor i veltalenhed ved Sorø Akademi.

I 1764 blev han udnævnt til lærer for Frederik 5’s og Juliane Maries søn, arveprins Frederik. Han forblev i arveprinsens tjeneste, og efter Struenses fald, i 1772, startede en politisk karriere, der førte frem til at han de facto ledede landet, ind til han blev sat fra magten i 1784, og sendt til århus som stiftamtmand.

Han døde i 1808.

Høgh-Guldberg var konservativ, men ikke reformfjendtlig. Han ydede en stor indsats for at bevare danskheden, han gennemførte loven om Indfødsretten, og han havde en kærlighed til det danske sprog og til fædrelandet, som han arbejdede ihærdigt for.

Læs mere:

99.1 Sieverts, William: Horsens navnkundige sønner, 1945