Østjydsk Flugtskydningscenter

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Nye regler om støj fra skydebaner,som er undervejs fra Miljøstyrelsen, vil skabe yderligere problemer for Østjydsk Flugtskydningscenter ved Lund, som i dag er lukket på grund af støjkrav (Horsens Folkeblad 05.03.1994)
Læs artiklen