Orla Jensen

Orla E. Jensen (Skoleinspektør, f. – d. 29.08.1972)

Horsens Folkeblad d. 29. august 1972

Skoleinspektør ved Tordenskjoldsgades skole, Orla E. jensen, Gl. Næssevej 22, er afgået ved døden i sit hjem, 52 år gammel.

Orla Jensen var født og opvokset i Horsens. I 1942 fik han lærereksamen fra Gedved Seminarium og blev umiddelbart herefter knyttet til Tordenskjoldsgade skole som løs vikar. I 1946 blev Orla E. Jensen fast ansat som lærer ved denne skole. I 1958 blev han viceinspektør og i 1966 skoleinspektør.

I tidens løb har Orla E. Jensen haft mange gøremål ud over det pædagogiske arbejde som lærer og leder ved Tordenskjoldsgades skole. Under besættelsen var han således sanglærer for de almindelige fanger i Fængslet i Horsens, og deltog desuden i arbejdet i Rosing Ræderske aftenskole. Siden 1945 havde Orla E. Jensen meget med skolehavearbejdet at gøre, og en anden af hans store interesser var FDF. I en årrække var han formand for FDF´s 2. kreds i Horsens. I 10-11 år var Orla E. Jensen leder af Horsens Årskursus, og i en periode var han sekretær i Lions Club.

Orla E. Jensen efterlader sig hustru, Grethe Jensen.

Horsens Folkeblad d. 31. august 1972

Min kære opofrende mand,

Skoleinspektør

Orla Jensen

er pludselig død.

Horsens, den 29. aug. 1972.

Grethe Jensen.

Begravelsen foregår i stilhed fra Klosterkirken fredag kl. 12,30.


Vor kære søn, bror, svoger og svigersøn,

Skoleinspektør

Orla Jensen

er pludselig død.

Horsens, den 29. aug. 1972.

Anna Jensen

Milred og Hans Sørensen

Karen Schaumann

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Berlinske Tidende d. 30. august 1972

Skoleinspektør Orla E. Jensen, Horsens

Skoleinspektør ved Tordenskjoldsgade Skole i Horsens Orla E. Jensen er død 52 år. Orla Jensen var født og opvokset i Horsens. I 1942 fik han lærereksamen fra Gedved Seminarium og blev umiddelbart herefter knyttet til Tordenskjoldsgade Skole som løs vikar. I 1946 blev Orla Jensen fastansat som lærer ved denne skole. I 1958 blev han viceinspektør og i 1966 skoleinspektør.

I tidens løb har Orla Jensen haft mange gøremål udover det pædagogiske arbejde.
Under besættelsen var han således sanglærer i fængslet i Horsens, og deltog desuden i arbejdet i Rosing Ræderske aftenskole. Siden 1945 havde Orla Jensen meget med skolehavearbejdet at gøre, og en anden af hans store interesser var FDF. I en årrække var han formand for FDF´s anden kreds i Horsens.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek