Ole Worms Gade

Opkald efter Ole (Oluf) Worm, teolog og rektor ved Horsens Lærde Skole 1787-1829. Han levede fra 1757 til 1830 og var søn af provst Christen Bagge, men tog navnet Worm efter sin morbroder, rektor i Aarhus, professor Jens Worm, i hvis hus han opvoksede.

Ved Horsens Museums arkæologiske undersøgelser i 2009 blev der fundet spor efter Johanniterklosteret, Skt. Hans samt en af byens ældste kirkegårde. Læs artiklen af Marie Foged Klemensen

Læs mere

99.4 Worm, Oluf Mülertz, Andreas Faaborg: Efterretning om den for skolens gamle rector Oluf Worm på hans grav oprejste mindestøtte. Fogh, 1837. 28 sider.

99.4 Worm, Oluf Bends, C. F. W.:Breve fra forskjellige, tiders historiske bekjendte, mænd til professor rector Oluf Worm. Fogh, 1844. 129 sider.

46.4 Horsens Hundrede Horsens-år 1870-1970 : tiden mellem fortid og fremtid / af Carl Th. Jørgensen. – Horsens : Horsens Byråd, 1977. – 250 sider : ill.