Olaf Holm

Olaf Holm (Brygmester, f. 09.02.1869 – d. 26.06.1939)

Medlem af Venstres Gruppe, Brygmester Olaf Holm, er født den 9. februar 1869; var opringelig cand. pharm., men har været Brygmester på Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri siden 1897; er søn af den kendte formand for Ydre Mission, Pastor Adam V. Holm, Gladsakse Præstegård.

Brygmester Holm var i sin tid en meget ivrig sportsmand og er f. T. Formand for den stedlige Tennisklub – en meget eksklusiv Forening. – Dansk Skak-Union skylder Hr. Holm sin tilblivelse, idet denne stiftedes her i Horsens 1903 på hans initiativ og nu har nogle og fyretyve afdelinger; er medlem af Håndværker- og Industriforeningens Repræsentantskab; har kun været medlem af Byrådet siden marts 1913, men har allerede vist, at han er en mand, der går lige løs på sagerne, og han er en usædvanlig livlig, rask og elskværdig personlighed, som ved sin ligefremme optræden har vundet sig mange venner i Horsens.

Jeg har blot så lidt tid til at ofre mig for Byrådsarbejdet“, siger Hr. Holm, “thi jeg er jo ikke min egen mand, men har min store virksomhed her på Bryggeriet at passe!

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek