Østre Kommuneskole / Kildegades Skole

af Anne Sofie Krogh

Den 10. januar 1883 blev Forberedelsesskolen i Kildegade indviet. Forud var gået en periode, hvor antallet af skolebørn i Horsens havde været stærkt stigende. I 1879 havde Friskolen i Allègade et elevtal på 937, og Borgerskolen i Skolegade 314 elever. Det havde lagt et stort pres på begge skoler. Forberedelsesskolen var de første år en institution, hvor eleverne gik, indtil de var fyldt 10 år. Herefter forsatte den videre skolegang på Friskolen.

Da presset på skolerne forsatte med at stige, fik Forberedelsesskolen status som almindelig kommuneskole. Det skete i 1893 hvor Skolekommissionen i Horsens besluttede, at opdele byen i to distrikter med hver deres friskole, Vestre og Østre. Forberedelsesskolen ændrede i den forbindelse navn til Østre Kommuneskole og senere igen, omkring 1960, blev dette ændret til Kildegades Skole. Under krigen besatte tyske tropper skolen, og elever og lærere var i en årrække tvunget til at benytte lokaler rundt om i byen. I løbet af 1970`erne begyndte skolens elevtal at falde, og konsekvensen af dette blev, at Kildegades Skole og Borgerskolen i Skolegade i 1985 blev sammenlagt og ændrede navn til Midtbyen, hvilket også er det navn vi kender den under i dag.

Jubilæumshefte.

Kilder:

Byarkivets Indkomstjournal 1983 – 246

Arkivfond A – 114

jubilæumshæfte: Kildegades Skole 10. januar 1883 – 1983. 1983