O. F. Hultberg

O. F. Hultberg (Tidl. Landsdommer, f. 11.08.1892 – d. )

75 år i morgen

Fhv. landsdommer O. F. Hultberg, Viborg

Tidligere landsdommer O. F. Hultberg, Viborg er københavner. Student fra Schneekloths Skole i 1916 og cand. Jur. Fra 1924.

Som ung jurist kom O. F. Hultberg til Kolding som sagførerfuldmægtig og i 1927 begyndte han på den embedsmandsgerning, som fyldte hans liv til han for fem år siden faldt for aldersgrænsen.

O. F. Hultberg blev dommerfuldmægtig i Kolding, hvor han fungerede i otte år. Derefter blev han fuldmægtig ved dommerembedet i Horsens og konstitueredes i 1944 som dommer i Vestre Landsret. Året efter blev han udnævnt til landsdommer og dommerkollegiet ved landsretten i Viborg berigedes derved med en personlighed, der har formået at gøre sig gældende både i retssalen og i dommerværelset, når resultatet af proceduren skulle nedfældes i dom og præmisser.

Landsdommer Hultberg er en skarpsindig jurist, og som retsformand kunne han til tider være skarp i sine bemærkninger – vittige tillige, fordi hans noget bryske ydre i tone og fremtræden dækker over et hjertevarmt lune og god forståelse af, hvad menigmand tænker og gør.

Landsdommeren er en passioneret tilhænger af de seneste års kondi-arrangementer, og han er en sikker deltager i de træningsture, der går forud for Hærvej marchen, som han fra første færd har gennemført med bravour, så han næste år vil være blandt dem der kan erhverve marchmedaljen i sølv.

Se artiklen fra Berlinske Tidende i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek