Naturhistorisk forening for Horsens og Omegn

Carsten Fynbo Larsen.jpg

Foreningens formål er:

– At fremme interessen for naturen i almindelighed, og for Horsens egnens naturforhold i særdeleshed.

– Orientere om nye naturhistoriske iagttagelser.

– At bringe naturinteresserede sammen, hvilket muliggør personlig kontakt.

For at tilgodese formålsparagrafferne, afholdes ekskursioner i Horsens omegn og til aktuelle biotoper i resten af landet. I det omfang det er muligt afholdes foredrag i vinterhalvåret. Med års mellemrum laves der længere ture til udenlandske biotoper.

Filmklip

Se TV Sket&Sets udsendelse hvor foreningens medlemmer ser på fugle ved Brigsted Strand, og formanden, Carsten Fynbo Larsen, fortæller om foreningens aktiviteter.

Besøg også foreningens hjemmeside