Naturbeskyttelse

Kortlæggelse med til at beskytte Danmarks vilde orkidéer mod udryddelse. (Horsens Folkeblad 14.02.1991)

Kortlæggelse med til at beskytte Danmarks vilde orkidéer mod udryddelse Hovedparten af Danmarks ca. 40 vilde orkidéarter er yderst sjældne, og halvdelen af dem er truet af udryddelse. Derfor har Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening taget initiativ til en ny undersøgelse, der skal danne grundlag for en øget overvågning og beskyttelse af de truede arter og deres voksesteder. Når undersøgelsen er slut i 1993, vil resultaterne fra de skemaer, der er blevet udfyldt og indsendt, ende i en rapport om, hvordan det står til med de vilde orkidéer, og hvor de vokser på Horsensegnen.

Læs artiklen

Vejle amt har lavet kort over naturen. (Horsens Folkeblad, 16.03.1995)

Hver enkelt landmand kan gå ind på de nye kort, som Vejle amt har lavet, finde sin jord og undersøge, om noget af den er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Udover kortene har amtet fået lavet en folder om de beskyttede naturarealer. Folderen kan for eksempel fortælle, at der er 6.830 søer og vandhuller i amtet, at der er mange enge i Tørring-Uldum kommune, at moserne ligger tættest i Brædstrup kommune, at over halvdelen af de 78 strandenge i amtet ligger i Horsens kommune, blandt andet på Endelave, og at næsten halvdelen af amtets hedeareal findes i Nørre-Snede kommune.

Læs artiklen