N. Th. Olsen f. ? – d. 23. december 1969

N. Th. Olsen var født i Ålborg og fik sin uddannelse i Ålborg Bys og Omegns Sparekasse, hvor han var ansat i 29 år. I 1937 blev han direktør for Spare – og Lånekassen for Horsens By og Omegn, som ind til 1965, gjorde brug af hans sans for regnskabsvæsen.

Han viede hele sit arbejdsliv til sparekassevæsenet og var en personlighed, der ikke gik på akkord med sine meninger. I hans sidste aktive år var han formand for foreningen af sparekasser i Skanderborg amtskreds og medlem af Fællesbankens repræsentantskab.

Der blev dog også tid til lokale tillidsposter, f. eks. medlem af Teknisk Skoles bestyrelse og kasserer for Borgerlig Stiftelse.

B5533, Byarkivet. Spare – og Lånekassen for Horsens By og Omegn, Jessensgade 1 set fra sydvest, før 1971.

 

Kilde: Horsens Folkeblad, den 31. december 1969