Musikskoven

Frem til 1842 mens Jacob v. Flindt var leder af Det Slesvigske Kyrasserregiment, var regimentets musikkorps efter Flindts initiativ begyndt at give gratis koncerter i Bygholmskoven. Koncerterne foregik onsdage og søndage om sommeren og var meget populære.

I dag er den del af skoven, hvor musikkorpset spillede, opkaldt efter korpsets koncerter og kaldes for Musikskoven.

I forbindelse med de mange andre tiltag for bevarelsen af danskheden under 2. verdenskrig blev der i 1942 opsat en mindesten over regimentet i Musikskoven. Stenen blev opsat på hundredeåret for korpsets nedlæggelse. Det skete under store festligheder bl.a. med et optog fra Kasernegården og ud i Bygholmskoven.

Original artikel af Anna Wowk Andersen Horsens Museum