Michael Roedsted Schmidt (1815-1899)

Født 9. maj 1815 som den næstældste af 5 børn, kaldet Mikkel i daglig tale efter morfaderen. Som 10-årig kom han i huset hos præsten Sophus Zahle i As, og i 1828 startede han på Latinskolen i Horsens.

Efter latinskolen tog Mikkel til Københavns universitet, hvor han efter forældrenes ønske studerede teologi, selvom han egentlig ikke ønskede at blive præst.

Efter 9 års studier blev Mikkel cand. theol. med 2. karakter i 1842. Efter et år som huslærer på Fyn og et halvt år som lærer ved det lærde institut i Fredericia, blev han ansat ved Latinskolen i Horsens i januar 1847, hvor han underviste i matematik og fysik samt i en periode gymnastik.

Mikkel blev gift d. 11. august 1854 med Mathilde Borberg, som var datter af en tobaksfabrikant i Horsens. Ægteskabet gav 3 sønner: Ludvig 1853, Axel 1855 og Alfred 1858. Hustruen Mathilde døde uventet i 1892.

Da Mikkel var 75 år og tog afsked som adjunkt ved skolen, modtog han Ridderkorset, og i 1899 døde han d. 11. juni i sin seng.

Læs mere:

99.4 Roedstedt Scmidt, Michael : Horsensadjunkten Michael Roedstedt Schmidt og noget om hans slægt / af Sigurd Elkjær ; tegninger af Herluf V. Petersen. – Horsens : Horsens Bogtrykkeri, 1965. – 41 sider : ill.