Martinus Ræhs

Stadsmusikant-familien Ræhs skiller sig ud fra mængden. Martinus Ræhs havde embedet i Horsens fra 1699 til 1713, var uddannet på fremmede Steder og havde lært alle Slags musicalische Instrumenter, og var givetvis en meget dygtig musikant. Han spillede for Frederik IV på Skanderborg og Boller Slot, hvilket tilsyneladende faldt i Kongens smag, idet han i 1713 fik det eftertragtede embede som stadsmusikant i Århus.

Martinus Ræhs søn, der var født 1702 i Horsens, efterfulgte faderen i Århus-embedet, og han fik den ære, ud over at spille for Christian VI på Frederiksborg Slot, at spille som førende fløjtenist i Det kongelige Kapel i 1750’erne

Læs mere:

78.96 Florup Nielsen, Inge: Musiklivet i Horsens med særlig vægt på stadsmusikant og koncertinstitutionerne. Horsens Bogtrykkeri, 1982. 102 sider : ill.