Marie Nielsen (d. 1972)

I en alder af 92 år er frk. Marie Nielsen død på De Gamles Hjem i Horsens.

Marie Nielsen udførte sit livsværk indenfor Kvindeligt Arbejderforbund i Horsens, hvis formand hun var i en årrække.

Marie Nielsen var desuden i mange år medlem af Horsens byråd valgt af Socialdemokratiet. (Horsens Folkeblad, 05.01.1972)

Læs nekrologen