Løvhøj stien

Udkig mod Gedved fra fugletårnet. Foto: Nina Wegner, 2012

Blot 2,5 km fra centrum har Horsens Kommune anlagt 2,8 km afmærket rød rute ved Horsens Enge. Stien er anlagt på diget der løber langs Store Hansted Å.

Løvhøjstien starter bag Hotel Opus og fungerer som bindeled mellem stierne ved Nørrestrand og naturstien fra Horsens til Silkeborg.

Fra stien har man et godt kig indover Horsens Enge, hvor engene som et led i naturpleje afgræsses med kvæg. Engene har været ved at gro til med blandt andet invasive planter, men det græssende kvæg medvirker til at området bliver mere åbent og der skabes plads til den naturlige vegetation.

Området, der omkranses af stien, er lavet om til vådområde i 2011. Vandstanden i området vil følge vandstanden i Hansted Å, så når vandet i åen stiger, vil vandstanden i vådområdet følge med.

I skoven, langs rød rute, kommer man forbi et af Danmarks flotteste fugletårne, som er bygget ind i terrænet på en spændende og utraditionel måde. Står man i tårnet, er man mere end 8 meter over engene med rigtig gode muligheder for at kigge fugle fra både skov og eng. Langs samme rute kan man se kommunens største bøgetræ, som er 150 cm i diameter.

Ved åen fortsætter stien videre under jernbanebroen, hvor der er anlagt en ny passage af store kampesten. På den anden side af jernbanen kommer man gennem gammel løvskov, træbevokset mose og lysåben natur. Her er der rig lejlighed til at se svampe, fugle, planter og insekter.

Det er tilladt at parkere på nordsiden af parkeringspladsen ved Hotel Opus.

Se stien her

Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside

Filmklip

Se TV Sket&Sets udsendelse hvor der fortælles om den 2,8 m lange sti i engene nord for Horsens by.