Leg. Historisk Kalender, oktober 1994

Billedet herunder af legende børn i krydset Havnealle – Slotsgade er fra ca. år 1900. Fotografens tilstedeværelse har afbrudt legen. Var det “røver og soldater” ? På hjørnet bag børnene ses skomager P. M. Petersens butik. Bag denne bygning lå Svendehjemmet i Slotsgade 2.

Som det ses levede Havnealle på der tidspunkt op til sit navn med træer langs fortorvet. Også i Slotsgade var der træer. Omkring århundredskiftet var der ikke megen trafik i krydset og børnene kunne frit bruge kørebanen eller “midtergaden”, som det hedder på gammelt horsensiansk, som legeområde.

Egentlige legepladser optræder første gang herhjemme i København i 1890`erne efter en livlig og årelang debat om det timelige og nyttige i børns leg. En nystiftet “legepladsforening” fik etableret de første legepladser i de grønne områder, som blev udlagt langs Københavns gamle volde.

I de første årtier af dette århunderede dukke legepladser efterhånden også op i alle andre byer. Vipper og gynger var almindelige og i 30´erne kom klatrestativet og senere mere avancerede gynger og karruseller.

Flertallet af børnene har dog næppe ret ofte haft mulighed for at lege på en legeplads,  men har været henvist til deres nærmeste omgivelser.

Legetøjet har som oftest været primitivt og måske hjemmelavet. I løbet af dette århundrede er det gradvist blevet mere almindeligt at give børn gaver til jul og fødselsdage. Gaverne har ofte været legetøj og det gav efterhånden mulighed for en egentlig fabrikation af legetøj.

Både børns lege og legetøj efterligner de voksnes verden og igennem legene tilegner børnene sig en stor  del af den viden og den kultur, som er opstået og indlært i de forudgående generationer.

I dag er meget legetøj blevet til avanceret teknisk legetøj, som leder børnene videre til voksenlivets komplicerede højteknologiske verden.

27. oktober 1894:

Tjenestesøgende. En ung Pige (Gaardmandsdatter) søger Plads her i Byen. Billet mrk. “1750” bedes indlagt paa Horsens Aviskontor.

19. oktober 1914:

Plads søges til 1. November af en stærk Dreng i 11 – Aars Alderen til at passe Kreaturer. Man bedes henvende sig Smedegade 36.

03. oktober 1934:

Konformationssange maskinskrives eller duplikeres smukt og billigt. Christensen, Hulvej 15, Tlf. 856.

04. oktober 1954:

Indskrivning til 1. klasserne, som skal begynde skolegangen til april 1955, foregår tirsdag d. 5. oktober kl. 15 – 17 paa Mellemskolen – og Realskolen i Skolegade. Børn, som fylder 6 aar inden denne dato kan indskrives. Daabs – og vaccinationsattest skal medbringes. Det henstilles indtrængende, at indskrivningen finder sted til den anførte tid af hensyn til fordelingen mellem skolerne. Horsens Købstads Skolekommission, Emilie Rasmussen.

01. oktober 1974:

Dagnæsskolens forældre – og lærerforening afholder generalforsamling torsdag d. 3. oktober kl. 19.30 i skolens ungdomslokale. Skolekommissionens formand Ole Samuelsen taler om “Folkeskolen i dag”. Gratis adgang.