L. P. Andreasen

Lorents Peter Andreasen, brygger og svigerfader til købmand S. Rasmussen Smedegade, var plejesøn af en gårdmand i Enner. Det sagdes om ham, at Chr. d. VIII var hans fader og en holstensk adelig kvinde var hans moder. Da han som ung fik at vide hvem der var hans mor, og derefter opsøgte hende, ville hun ikke vide af ham at sige.

På sine gamle dage tilbragte han sin meste tid siddende på trappen udfor ejendommen i Allegade 5 (matr. nr. 188), fra dette stade kastede han milde blikke til den forbipasserende kvindelige ungdom, for hvis ynder han ikke var uden følelse (som hans kongelige ophav). Chr. Qvist.

Kilde: 

  • Carl Th. Jørgensens udklipssamling