Kvarteret ved Gl. Jernbanegade. Historisk kalender, september 2001

Den 13. august 1929 stiftede samtlige rutebilejere i Horsens en forening og etablerede rutebilstationen på Søndergade 13 også kaldet Shell – gården. Forholdene blev dog hurtigt for trange og den 14. november 1933 flyttede Horsens Rutebilstation til Gl. Jernbanegade.

Rutebilstationen blev indrettet i den forhenværende godsbanebygning og i forbindelse med indgangspartiet, som ses på det lille billede, blev der gjort plads til 5 forretninger, nemlig en chokolade, tobaks – og bladhandel, grøntforretning, sadelmager samt en frisør. Derudover blev der etableret en rutebilcafe.

Der var opvarmet ventesal og herre- og dametoilet samt pakke- og godsspedition, som havde åbent hverdag 7 – 19.30 og helligdage 8 – 13.30 og igen 19.30 – 23.15.

Rutebilstationen i Gl. Jernbanegade betjente både de private rutebilejere og statsbanernes rutebiler.

Bygningerne blev nedrevet i 1975 samtidig med rutebilstationens flytning til den nuværende banegård.

På det store billede ses også tankstationen, som endnu befinder sig på samme sted, samt Beringsgårdens afdeling i Marius Holstgade / Emil Møllersgade. Denne afdeling blev indviet i 1949 og afdelingen i Kongensgade i 1960. Overfor rutebilstationen ses Det nye Missionshotel. som i 1997 blev opbygget til ældreboliger.

16. september 1901:

Det lille Barnelig, som fandtes paa Tømmerpladsen i Fyensgade, blev, som tidligere meddelt i Fredags, obduceret af Stiftfysikus Mulvad og Dr. Langgaard. Det konstateredes derved, at det var et 7 Maaneder gammelt Foster, der har været død forinden Fødslen. Politiet anholdt Moderen i Gaar og hun gik ogsaa straks til Bekendelse.

17. september 1921:

Øen Loddentot og Eksercerpladsen syd for Tugthuset, tilhørende Horsens Kommune, kan erholdes til Leje fra Mikkelsdag d. A. mod Indgivelse af lejetilbud til nedentegnede Udvalg senest d. 30. ds. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Byraadssekretæren. Markudvalget.

22. september 1941:

I Gaar Formiddag var Sportsfolkene i Horsens ude paa den store Frugtindsamling i Horsens og tilstødende Distrikter… Nu har Danske Kvinders Samfundstjeneste i Horsens store Muligheder for at kunne lave Marmelade og andre gode Sager, der vil blive uddelt til trængende Mennesker en gang i Løbet af Vinteren, naar der er størst Trang herfor.

27. september 1961:

Udbringningen af mælk i Horsens vil nu blive rationaliseret og forbederet, hvilket vil medføre, at fire mælkeruter nedlægges og andre omlægges. I den indre by vil udbringningen helt blive overtaget af de faste udsalg, og mejerierne får i de kommende dage travlt med at orientere kunderne om, hvorfra de for fremtiden vil få deres mælk.

03. september 1981:

I morgen fredag fylder Horsens Bridgeklub 50 år og jubilæet vil blive fejret på behørig vis med reception og festmiddag samt selvfølge en særlig fest – bridge – turnering.