Kaj Borgschmidt – Hansen f. ? – d. 1968

af Lars Bo Larsen

Kaj Borgschmidt – Hansen valgte juraen, da han blev student i 1911. Han tog embedseksamen syv år senere og begyndte under de gamle retsforhold før retsreformen af 1919, som by – og herredsfuldmægtig.

Byarkivet, B15432.
Kaj Borgschmidt – Hansen, d. 22. september 1943.

Kort tid efter retsreformen gik han til fængselsvæsenet, som han siden tilhørte, og inden for hvilket han skabte sig en fornem karriere. Borgschmidt – Hansen begyndte som viceinspektør ved Vridsløse Straffeanstalt, han kom i 1924 til Statsfængslet i Nyborg og derfra til Horsens, hvor han virkede fra 1937 til 1946. I 1946 vendte Borgschmidt – Hansen tilbage til Vridsløse Straffeanstalt, nu som fængselsinspektør, og her virkede han resten af sin karriere.

Kaj Borgschmidt – Hansen var ridder af Dannebrog af 1. grad.

Kilde:

– Berlingske Tidende den 19. juli 1968.