Julius Schiøtt (1856-1910)

Julius Schiøtt

Direktør for Zoologisk have i Købehavn, journalist, lærer & redaktør (1856-1910)

Julius Schiøtt blev født i Hospitalsgade i Horsens 14. december 1856, som søn af murermester Peter Schiøtt. Han blev student i 1874 fra Horsens Lærde skole. Herefter tog han til København, hvor han studerede fransk på Universitetet, og tog en magistergrad i 1880. Samme år fik han dannet “Foreningen til Oplysningens Fremme blandt Kjøbenhavns Arbeidere”, og samtidig deltog han i dannelsen af Studentersamfundet, hvor han var idemanden til aftenundervisning for arbejdere. Han var også lærer, og havde en meget broget litterær-journalistisk virksomhed.

I 1889 udgav han for “Dansk Folkebibliotek” det første billige konversationsleksikon. Ligeledes var han redaktør 1897-1910 af oplysningsværket “FREM”, som for mange danskere blev den første bog, de havde ejet. Julius Schiøtt udgav også en række lærebøger i sprog, og han holdt foredrag over hele landet. Han var desuden medstifter af den første Børnehjælpsdag, som fandt sted i 1904, og som blev en stor succes.

I 1899 blev Julius Schiøtt tilbudt stillingen som direktør for Zoologisk Have. Haven var på daværende tidspunkt på fallittens rand, men Julius Schiøtt satte al sin energi og iderigdom ind, og snart blev haven en succes – også i københavnernes bevidsthed. Ved opbygningen af Zoologisk Have’s økonomi og renomme anvendte han metoder og midler af mere reklamemæssig karakter. Han blev én af Københavns mest populære mænd.

Igennem hele livet var Julius Schiøtt parat til at sætte alt ind for de svage og fattige i samfundet – sine penge, sit helbred og sin idevirksomhed samt sin praktiske sans. Han ejede en glødende tro på demokratiet og oplysningens ideer, og han havde en lys tro på fremtiden. Selvom han selv havde et svagt helbred, overkom han det utroligste.

Julius Schiøtt var direktør for Zoologisk Have fra 1900 indtil sin død i 1910.

Læs mere:

Jørgensen, Carl Th.: Julius Schiøtt.. Dansk biografisk leksikon. Bind 13.