Jochum Rodenborg

Borgmester fra 1660-1677

Jochum Rodenborg løste i 1640 borgerskab som købs- og handelsmand i Horsens. Herudover var han avlsbruger. 1652 blev han rådmand.

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Artikler fra Horsens Folkeblad