Jessensgade

Opkaldt efter Christian von Jessen, kammerherre, politiker, borgmester i Horsens 1859-1884. Levede fra 1817 til 1884.

Om Jessensgade skriver Aage Simonsen i “Gamle gader i Horsens”:

For at faa Udgangsvej til Statsbanens i 1867 opførte Stationsbygning blev de to gamle Ejendomme, som lukkede for Søndergades vestlige Ende, exproprieret af Statsbanen og nedbrudt. De tiloversblevne Grunde, efter at Vejen var anlagt, samt nogle Englodder, i alt 8000 Kv.-Alen, købtes af Kommunen for 8500 Rdl. Kommunen lod derefter i 1870 afholde Auktion over de udstykkede Byggegrunde langs Vejen. Prisen, der opnaaedes ved Salget, blev fra 1 til 3 Rdl. pr. Kv.-Alen.

I Løbet af nogle Faa Aar var Vejen bebygget – Hjørnestederne mod Søndergade dog først. Bygherrerne til disse var Hattemager Møller og Købmand Juel. I sidstnævntes Ejendom oprettede Johan Ludvig Schulstad i 1870 “Horsens Svaneapotek”.

“Stationsvejen” kaldtes den nye Vej til Banegaarden i de første Aaringer efter dens Anlæggelse. Men i 1875 vedtog Byraadet, at den skulde hedde “Jessensgade”, en Anerkendelse til Borgmester Jessen, der havde en stor Andel i dens Tilblivelse.

Læs også artiklen om Borgmester Jessen

Artikler fra Horsens Folkeblad

Facaderne i Horsens fortæller om byens magthavere. (Horsens Folkeblad, 08.07.1988)

Læs artiklen

Billeder

Jessensgade. B3662

Jessensgade – oversigt set fra vest med springvandet og Adams Kiosk, samt Spare- og Lånekassen, Jessensgade 1. Springvandet indviet 1876, nedtaget ved banegårdens lukning i 1929. (Billede efter 1901). B3662

Jessensgade 14. B2174

Jessensgade 14 – set fra syd-øst. Ved hjørnet af Søndergade/Hospitalsgade. Fra 1905 til 1935 havde Hilmar Hansen cigarforretning i Jessensgade 14. (“Jessensgade, Horsens entré gennem hundrede år / udsendt af A/S Horsens Privatbank på 100-årsdagen den 26. august 1971”). (Billede 1911 eller 1922) B2174

Læs mere

46.4 Horsens Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade