Jens R. Jensen

Jens R. Jensen (Bogholder ved Horsens Folkeblad, f. – d. 25.11.1923)

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Min kære mand, vore børns gode fader, Bogholder ved Horsens Folkeblad

Jens R. Jensen

Døde i går formiddags, 41 år gl.

Horsens, 26. Novbr. 1923

Louise Møller-Jensen

Begravelsen foregår torsdag middag kl. 2 fra Klosterkirken

Se nekrologen fra Horsens Avis d. 26/11-1923

Horsens Avis d. 26. november 1923

En dyb og bitter sorg ramte i går alle os her ved Horsens Folkeblad, idet vor Bogholder, fhv. Købmand Jens R. Jensen pludselig og helt uventet kaldtes ind bag det store forhæng.

Det er på tirsdag 3 uger, siden Jens R. Jensen lod sig indlægge på Kommunehospitalet for at blive opereret for en underlivssvaghed.

Det var en streng operation, dobbelt streng, fordi en hjertesvaghed ikke tillod bedøvelse; men Jens R. stod det igennem som en mand. Sidste onsdag kunne han forlade Hospitalet i glad og lykkelig forventning om at være på sikker vej til at blive helt rask, og så hurtigt vendte kræfterne tilbage, at han i lørdags kunne tage imod gæster, spøge muntert med dem og lægge planer om at komme ud allerede næste dag, altså i går, søndag.

Og så kom døden.

Klokken 10½ i går formiddags sank han – uden varsel, også uden en klagelyd – sammen ramt af et hjerteslag eller en blodprop. Den tilkaldte læge kunne kun konstatere, at her var intet for ham at gøre.

Jens R. Jensen blev kun 41 år gammel.

Bogholder ved Horsens Folkeblad blev han for 5 år siden efter nuværende kgl. Vejer og Måler Marius Holst. Han passede til denne plads som hånd til handske, kendte, til dels fra sin Købmandsvirksomhed, personlig alle vore indenbys Annoncører, var både på fædrene og mødrene side i Slægt med en mængde mennesker i omegnen og havde også der ude en meget udstrakt, personlig bekendtskabskreds; og at kende Jens R. Jensen var for de fleste ét med at sætte pris på ham, holde af ham.

Dette gav sig også udtryk deri, at man ude i byen gjorde brug af ham på ledende pladser i foreningslivet. Han var således Formand for den stedlige Felt-Artilleriforening, Kasserer for Sønderjysk Forening, i Bestyrelsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn, ligesom han har været Medlem af Horsens Venstreforenings Bestyrelse og opstillet på vort Partis Kandidatliste ved Byrådsvalg.

Som den fortræffelige arbejdsfælle, der med ærlig vilje tog sin tørn, og som den gode kammerat med det lyse og muntre sind har han hos alle her ved Bladet efterladt sig et uforglemmeligt minde og et savn, der længe vil smerte, og vi forstår det savn og den smerte, der ved hans bratte død har ramt det hjem, som han elskede og hængte ved med så inderlige og ømme bånd, den hustru og de børn, der elskede og hængte ved ham igen.

Kr. O.

Se artiklen fra Horsens Avis d. 26/11-1923