Jens Jacob Nielsen Bregnø

Jens Jacob Nielsen Bregnø blev født i Horsens 9. februar 1877 som nummer to i en søskendeflok på seks. Hans far var skomager Mads Nielsen (1843–87) og hans mor Elise Laursen (1854-31). Jens Jacob tog i 1913 navneforandring til Bregnø. Han skriver i sin dagbog fra 1945, at han boede i et hus ved siden af en bager i Horsens til han var omkring et år gammel. Senere flyttede familien fra Horsens på grund af faderens brystsyge.

Som 17-årig kom Bregnø i snedkerlære i Århus, men rejste i 1898 til Stockholm, hvor han arbejdede på et stenhuggerværksted. Da han omkring 1902 kom til København, fik han arbejde ved dekorationsbilledhugger Lamberg-Petersen, men besluttede i 1905 at arbejde selvstændigt.

Jens Jacob Bregnø døde i 1946.

Bregnø var en af de mest produktive billedhuggere i tiden. ”Druepigefontænen” i bronze, som står i Horsens, er det eneste værk der stadig i dag er offentlig tilgængeligt i byen. Fontænen blev oprindelig købt for ”Overretssagfører Danjelsen og Hustrus Legat til Forskønnelse af Horsens By og særlig dens Omgivelser” for ca. 6000 kr. og opstillet i Bygholm Park i 1942, men blev i 1990 flyttet til plejeboligerne Præsthøjgården på Ternevej.

De af Bregnøs værker, der befinder sig i Horsens, ejes af Horsens Kunstmuseum. Kvindestatuen ”Længsel” i kalksten havde fra 1918 haft sin plads foran Horsens Museum, men blev i 1989 nedtaget efter ødelæggende hærværk og eksisterer nu kun i fragmenter.

Statuerne ”Sisyfos” i gips fra 1909, ”Øgledræberen”/ ”Dragedræberen” i gips fra 1915 og ”Satyr” i gips blev alle doneret af kunstneren i 1920’erne, og kun ”Sisyfos” er viderelånt fra museet.

Museets senest erhvervede værk var et selvportræt af Bregnø i gips fra 1926, som blev doneret i 1988.

(Skrevet af Kathrine Pedersen 2008. Oplysningerne stammer fra Byarkivets arkivfond: A-890, Horsens Byrådsforhandlinger 1941-42 og 1942-43.)

Se originalartiklen på Byarkivets hjemmeside