J.A. Lytzen

Horsens Avis d. 22. juni 1904

Den sidste Kyradser – Officer.

Fhv. Ritmester, Kammerjunker J.A. Lytzen er i forgaars Død i Odense, 85 1/2 Aar gammel. Den afdøde, der med Hæder havde deltaget i begge slesvigske krige var i sin Tid Løjtnant ved Kyradssererne her i Horsens og var den sidstlevende af Officererne fra dette korps.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling.