J. V. Jansson

J. V. Jansson (Pens. overkontrollør, f. – d. )

1954 16.02.: Den hidtidige suppleant til posten dom daglig revisor, fhv. stationsforstander V. Hansen, Lund, havde af helbredshensyn ikke ønsket genvalg, hvorfor pens. Overkontrollør J. V. Jansson, Horsens, nyvalgtes som suppleant. Valget gælder for 2 år.

1956 16.02.: Den daglige revisor, pens. Stationsforstander R. Bandtholtz havde ønsket at fratræde. Formanden bragte ham en hjertelig tak for 15 års udmærket arbejde for banken. I stedet for valgtes suppleanten pens. Overkontrollør J. V. Jansson til daglig revisor. Til ny suppleant valgtes stationsforstander Ejnar Jensen, Horsens.

1962 19.02.: Den daglige revisor J. V. Jansson fratrådte efter eget ønske på grund af alder. Suppleanten pens. Stationsforstander Ejnar Jensen valgtes, som ny suppleant valgtes billetkasserer ved DSB N. Vedel Eriksen, Horsens

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek