J. Jørgensen

J. Jørgensen (Proprietær, Hovedgård)

Medlem af bestyrelsen fra 09.07.1909 til 08.06.1917

1909 den 3. aug.: Bestyrelsesmøde. Endvidere forhandledes om en tyendesparekasse. Forslaget blev fremsat af J. Jørgensen, Neder Hovedgård og vandt tilslutning i bestyrelsen. Det vedtoges at arbejde videre for sagen, således at denne eventuelt kan forelægges ved det næste bestyrelsesmøde. Det nedsattes et udvalg bestående af J. Jørgensen, S. Lerche, Therkelsen, Olesen, L. Thomsen til at arbejde videre og til at fremkomme med et eventuelt forslag.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek