Ida Holbech

Ida Holbech (d. juni 1974)

Datter af overtoldinspektør Henry Holbech, Horsens

Klosterfrøken Ida Holbech

I en alder af 87 år er klosterfrøken Ida Holbech, Støvringgaard Kloster ved Randers, død under et rekreationsophold i Hornslet.

Frøken Holbech, hvis far var den for sit sønderjyske sindelag kendte overtoldinspektør Henry Holbech, Horsens, var en årrække i huset hos nu længst bortgåede kammermerherre oberst Ivan Carstensen, København, hvor hendes sympati for vore landsmænd syd for grænsen yderliger vaktes.

Frøken Holbech, der nu i en årrække havde haft sit hjem på Støvringgaard, hvor hun også havde vikarieret som priorinde, faldt så godt til i Jylland, at hun efterlader sig talrige venner også på grund af aldrig svigtende hjælpsomhed, især på kirkelige og sønderjyske områder, hvor hun i dybeste stilhed har øvet en rig gerning.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek