Hotel >>Aahuset<<. Historisk Kalender, august 1982

Huset ligger på hjørnet af Aaboulevarden og Kirkegyden. Bag træet til højre anes det bekendte indgangsparti til Strandgaarden.

I 1901 ejes huset af fyrbøder J. Chr. Grau. I 1903 har samme hr. Grau ændret sit levebrød fra fyrbøder til kaffebrænder! Stueetagen var lejet ud til restauratør M. Andersen som har åbnet Hotel >> Aahuset << samme år som opfyldningen af åen blev påbegyndt.

Billedet stammer fra omkring 1914. På skiltet til venstre for vinduet i gavlen læses >> Kaffebrænderiet << og restauratøren hedder nu P. Nielsen. Til venstre for døren bemærkes endvidere, at stedet også har tjent som >> Forhyring for Søfolk <<. I 1916 ejes huset af enkefru J. M. Grau, der ser ud til at drive en slags pensionat. Hotel >> Aahuset<<s  historie må altså være sluttet omkring 1915.