Hospitalsgade 1 ca. 1900. Historisk Kalender, oktober 1991

Hospitalsgade var byens indfaldsvej fra syd, og på billedet ser man Hospitalsgade 1 omkring 1900. I det to – etagers hus fandtes ifølge billedet, en restauration drevet af J. Dolberg. Dolberg var oprindelig købmand og ejer af huset i Hospitalsgade 1 ifølge vejviseren fra 1893, og på dette tidspunkt var det H.J. Beck, der drev restauration på denne adresse.

Men i den næste vejviser fra 1897 kan man se, at Dolberg har opgivet sin købmandshandel og er blevet restauratør i stedet. Det er dog kun få år Dolberg driver restauration, omkring 1903 bliver huset solgt og en skotøjshandel bliver indrettet i den tidligere beværtning.

Omkring 1905 bliver huset nedrevet og erstattet af det nuværende Hospitalsgade 1.

Til venstre i billedet skimtes Harald Rix forretning, Søndergade 2 inden huset i 1904 ombygges og forhøjes.

Foran huset ses på billedet en af de gamle gasgadelygter, som man har haft siden ca. 1860, og først omkring 1907 kommer der elektrisk lys på de horsensianske gader.

Fotografering var stadig her omkring år 1900 noget særdeles spændende, så man skal lige holde øje med fotografen – bemærk hovedet i tagvinduet !

01. oktober 1881:

Frk. Mommes pigeinstitut fejrer 25 årsjubilæum.

19. oktober 1901:

Odder banegård. Efter utallige diskussioner kom sagen endnu engang op på Horsens byråds møde igår. Her vedtog man, at banegården ikke skal placeres på Flasken, men nær statsbanegården på terrænet bag Sønderbrogade.

10. oktober 1921:

Horsens Boligselskab afholdt igår rejsegilde i Håndværker – og Industriforeningen, hvor medlemmer blev lykønsket med de nye huse ved Spedalsø.

05. oktober 1961:

Byplansudvalget udlægger 36 tønder land ved idrætsparken til rekreativt område, hvor der bl.a. anlægges svømmebassiner.